top of page

El celler i la seva història

ENGAGEMENT

Compromís

Viticultors de pare a fill, l'evolució de la societat ens ha portat la seva part de canvis, amb per exemple la mecanització, o l'ús d'adobs químics. Aquests productes, que contaminaven els nostres sòls i les nostres aigües, van provocar la fugida d'ecosistemes sencers, fet que ens va portar a reflexionar sobre el respecte a la natura i a les persones en la nostra feina.

 

Des del 2008 i la nostra primera collita, i fins i tot aigües amunt quan vam pensar en la creació del domini, la primera idea va ser l'aposta per un enfocament qualitatiu i respecte a la natura i al consumidor: vam triar l'agrobiologia.

LE NOM

L'evidència  per nom

Escollir un nom no va ser el més difícil de decidir, només havíem de recordar on vivíem.

El nostre poble de Montner, poble català situat molt a prop de l'antiga frontera entre el Regne de França i la corona catalanoaragonesa, pren el nom de la paraula catalana "Montnegre" que per contracció va donar "Montner". El massís de la Força Real, ben visible des del poble i els voltants, també ho il·lustra  el nom del poble per aquest color fosc i el seu sòl, fet de pissarres negres.

No podríem trobar un millor homenatge a la nostra terra, al nostre poble, a la nostra família, als nostres records, que el nom "Mont Noir" que és senzillament la traducció francesa.

CULTURE
bottom of page